Kontakt 320 SC

Onkruidbestrijdingsmiddel tegen breedbladigen in een groot aantal teelten

Kontakt Adama

Onze oplossing

Kontakt 320 SC is een hoog geconcentreerde formulering. Kontakt bestrijdt met name breedbladige onkruiden nadat ze zijn opgekomen. In bieten kan Kontakt in een LDS systeem in combinatie met andere middelen als Goltix of Goltix Super worden gebruikt.

  • De vloeibare SC formulering maakt het product makkelijk in gebruik
  • Hoog geconcentreerd
  • Ook toegelaten in aardbeien, irissen, gezaaide boomkwekerij, bloemenzaadteelt en tagetes
  • Onmisbare mengpartner in de onkruidbestrijding

Aardbeien

Dosering: 3 L/ha na opkomst of na uitplanten tegen eenjarige breedbladige onkruiden.

Maximaal 1 toepassing per 12 maanden.

Toegelaten in de onbedekte teelt. In aardbei dient Kontakt 320 SC toegepast te worden in 400-500 liter water per hectare.

Kontakt 320 SC dient toegepast te worden in het voorjaar voor de bloei van de aardbeien of na de oogst of na het uitplanten in de zomer, zodra de planten goed zijn aangeslagen.

Bloemenzaadteelt

Dosering: 1,5 - 3 L/ha na opkomst tegen eenjarige breedbladige onkruiden.

Maximaal 1 toepassing per 12 maanden.

Toegelaten in de onbedekte teelt.

Het middel dient toegepast te worden in 200-300 liter water per ha.

In bloemzadenteelt van Amaranthus en Phlox drummondii en in iris kan de toepassing tijdelijke groeiremming veroorzaken.

In de bloemenzaadteelt wordt het aanbevolen om eerst een proefbespuiting uit te voeren.

Gezaaide boomkwekerijgewassen

Dosering: 3 L/ha na opkomst tegen eenjarige breedbladige onkruiden.

Maximaal 1 toepassing per 12 maanden.

Toegelaten in de gezaaide onbedekte teelt.

Het middel dient toegepast te worden in 200-300 liter water per ha.

In boomkwekerijgewassen kan de toepassing tijdelijke groeiremming veroorzaken.

Irissen

Dosering: 3 L/ha na opkomst tegen eenjarige breedbladige onkruiden.

Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus.

Toegelaten in de onbedekte teelt.

In iris dient Kontakt 320 SC toegepast te worden in 500 liter water per hectare.

In iris kan de toepassing tijdelijke groeiremming veroorzaken.

Rode biet

Dosering: 2 - 3 L / ha, na opkomst max. 1 toepassing per teeltcyclus

1,5 L / ha*, na opkomst max. 1 toepassing per teeltcyclus.
Tegen eenjarige breedbladige onkruiden.

*1,5 L per ha in combinatie met 3 liter Goltix SC.

Het middel dient toegepast te worden in 200-300 liter water per ha.

Het middel dient voor het sluiten van het gewas toegepast te worden.

Suiker- en voederbieten

Dosering: 3 L / ha na opkomst max. 1 toepassing per teeltcyclus

1,5 L / ha na opkomst max. 2 toepassingen per teeltcyclus, min. 4 dagen interval tussen de toepassingen.

1,5 - 3 L / ha *, na opkomst max. 1 toepassing per teeltcyclus.

0,25 - 0,5 l/ha **, na opkomst max. 6 toepassingen per teeltcyclus, min. 7 dagen interval tussen de toepassingen.
Tegen eenjarige breedbladige onkruiden.

Tagetes

Dosering: 1 - 2 L/ha *, na opkomst tegen eenjarige breedbladige onkruiden.

* in combinatie met 1-2 liter Goltix SC.

Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden.

Het middel dient toegepast te worden in 200-300 liter water per ha.

In Tagetes kan enige bladverbranding optreden, dit herstelt echter snel.

Werkzame stof

320 g/L fenmedifam
Rac code: HRAC C1