Folpan® 80 WG

Folpan 80 WG

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • folpet (związek z grupy ftalimidów) – 80%.

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami grzybowymi.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

 1. ZIEMNIAK
  - alternarioza.
  Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2 kg/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów: 3.
  Odstęp między zabiegami: 7 dni.
  Przeciwko alternariozie środek stosować zapobiegawczo tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą. Środek Folpan 80 WG stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach ziemniaka, w fazie zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi.

  - zaraza ziemniaka.
  Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5-2 kg/ha.
  Odstęp między zabiegami: 7 dni.
  Środek Folpan 80 WG stosować podczas fazy zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): ZIEMNIAK – 23 DNI.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Folpet