Leander® 750 EC

Leander® 750 EC

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 750 g/l.

Środek grzybobójczy, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME
mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 – 59).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ OZIMY
mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENICA JARA
mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 – 59).

Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ JARY
mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Preparat można stosować również w mieszaninie ze środkiem Bumper Super 490 EC:

PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Leander 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31 – 59).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENICA JARA
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Leander 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29 – 51).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ OZIMY
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Leander 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ JARY
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Leander 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŻYTO OZIME
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Leander 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy końca fazy kłoszenia (BBCH 31 – 59).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 2 (w tym w mieszaninie ze środkiem Bumper Super 490 EC – maksymalnie 1)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary – 42 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.

Substancja czynna

fenpropidyna