Merpan® 80 WG

Merpan 80 WG

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 80%.

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w uprawie jabłoni przed parchem jabłoni, w ochronie gruszy przed parchem gruszy, w ochronie wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni i drobną plamistością drzew pestkowych oraz w ochronie truskawki przed szarą pleśnią.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 1. JABŁOŃ
  - parch jabłoni.
  Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51), w całym okresie zagrożenia chorobą.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,9 kg/ha.
  Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7.
  Odstęp między zabiegami: 10 dni.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 2. GRUSZA
  - parch gruszy.
  Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51), w całym okresie zagrożenia chorobą.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,9 kg/ha.
  Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7.
  Odstęp między zabiegami: 10 dni.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 3. WIŚNIA
  - gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość drzew pestkowch.
  Środek stosować od końca fazy kwitnienia BBCH 69.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,9 kg/ha.
  Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: 10 dni.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

 1. TRUSKAWKA
  - szara pleśń.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Minimalny odstęp między zabiegami: 10 dni.
  Środek stosować od fazy gdy kwiatostany pogrubiają się a kwiaty są mocno ściśnięte ze sobą aż do pełni fazy kwitnienia.
  Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru rośliny uprawnej):

 • JABŁOŃ, GRUSZA – 28 DNI,
 • WIŚNIA – 21 DNI,
 • TRUSKAWKA – 14 DNI.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.