Nimrod® 250 EC

NIMROD 250 EC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • bupirymat (związek z grupy pirymidyn) - 250 g/l.

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, warzywnych, ozdobnych i leśnych przed mączniakami prawdziwymi.