Zakeo® 250 SC

Chroni wiele upraw! Fungicyd zapobiegawczy, przeciwko chorobom grzybowym w uprawach warzywnych.

Zakeo 250 SC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l.

Środek grzybobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

<p>OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):<br />
Zboża – 35 dni,<br />
Rzepak – 35 dni,<br />
Por – 20 dni,<br />
Cebula – 14 dni,<br />
Kapusta głowiasta i pekińska – 14 dni,<br />
Kalafior – 14 dni,<br />
Groch na zielone nasiona – 14 dni,<br />
Seler – 14 dni,<br />
Sałata – 14 dni,<br />
Marchew – 10 dni,<br />
Ziemniak (oprysk nalistny, alternarioza) – 7 dni,<br />
Fasola szparagowa – 7 dni,<br />
Papryka – 3 dni,<br />
Pomidor – 3 dni.</p>
<p>1. Rodzaj opryskiwania dostosować do ilości zalecanej wody.<br />
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.<br />
3. Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.<br />
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:</p>
<ul>
<li>znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,</li>
<li>nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.</li>
</ul>  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

<p>Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.</p>
<p>OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.</p>

Substancja czynna

azoksystrobina