Aminopielik D Maxx® 430 EC

Maksimum szybkości, maksimum mocy!

Aminopielik D Maxx 430 EC okładka

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 376 g/l,
  • dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 54 g/l.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego i pszenicy jarej.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Aminopielik D Maxx 430 EC to herbicyd systemiczny, selektywny, niszczący chwasty dwuliścienne. Zawarte w nim substancje czynne głównie zakłócają działanie tkanek merystematycznych, co powoduje różnego rodzaju deformacje liści i łodyg chwastów. Pierwsze efekty są widoczne po 7-14 dniach od zastosowania środka.


Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: mak polny, niezapominajka polna.

Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik perski.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0-1,5 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszej fazie rozwojowej zbóż (BBCH 28-29).


Termin stosowania: środek stosować na wiosnę od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29).


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

  • w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C,
  • po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami,
  • na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
  • w czasie nadmiernej suszy,
  • nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem,
  • w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.

Substancja czynna

2,4-D + dikamba