Aminopielik Standard® 600 SL

Aminopielik Standard 600 SL

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • 2,4-D w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) – 600 g/l.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, stosuje się do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, życie ozimym.

OPIS DZIAŁANIA

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego. Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.


Dawka 1 l/ha:

Chwasty wrażliwe: komosa biała, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, ostróżeczka polna, wyka drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: mak polny.

Dawka 1,25 l/ha:
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, komosa biała, ostóżeczka polna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: jasnota różowa, mak polny.Chwasty średnioodporne: bratek polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy.
Chwasty odporne: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 1. ZBOŻA JARE: JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA
  Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.
  Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 2. ZBOŻA OZIME: PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME
  Opryskiwać jesienią lub wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
  Zalecana dawka: 1,25 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Aminopielik Standard 600 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować: 

 • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C, 
 • w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych, 
 • na rośliny mokre, chore, uszkodzone, 
 • w czasie nadmiernej suszy i później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem. 


Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

2,4-D