Gold® 450 EC

Złoty środek

Gold 450 EC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

 • 2,4-D w formie estru (związek z grupy fenoksykwasów) - 360 g/l,
 • fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 90 g/l.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych szczególnie uciążliwych jak np. gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rumian polny, w pszenicy jarej, pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, pszenżycie jarym, pszenżycie ozimym, życie, owsie. Środek GOLD 450 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

OPIS DZIAŁANIA

Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności gleby może działać także poprzez korzenie. Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin.

Obie substancje biologicznie czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.

Pierwsze efekty działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu: od fazy 2 do 8 liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, chwasty rumianowate do fazy rozety o średnicy około 5 cm).

Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Chwasty wrażliwe np.: bniec biały, chaber bławatek (w fazie 2-8 liści), gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, stulicha psia, tobołki polne, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek (w starszych fazach), fi ołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik polny.
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

UWAGA:

 1. Środek może powodować częściowe zahamowanie wzrostu oraz odbarwienia blaszek u niektórych odmian zbóż.
 2. W niektórych odmianach zbóż środek może powodować obniżenie plonu ziarna.
 1. PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENŻYTO JARE, OWIES
  Opryskiwać od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,25 l/ha.
  Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 2. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
  Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy pierwszego kolanka.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,25 l/ha.
  Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Na tren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 21 dni od opryskiwania

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

 • w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C,
 • po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami,
 • w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
 • na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
 • w czasie nadmiernej suszy,
 • nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem GOLD 450 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu intensywnej uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA - 21 DNI.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) - NIE DOTYCZY

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) - NIE DOTYCZY

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) - NIE DOTYCZY

Substancja czynna

2,4 D ester + fluroksypyr