Legato Pro® 425 SC

Profesjonalna, rzetelna ochrona!

LEGATO PRO 425 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 25 g/l,
  • chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 400 g/l.

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, prze- znaczony do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Opis działania

Zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do chwastów później wschodzących. Zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, ha- muje biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów). Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wscho- dach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, prze- tacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna.
Chwasty odporne np.: mak polny.

Zakres stosowania, terminy i dawki

ZBOŻA OZIME

PSZENICA OZIMA, ŻYTO, PSZENŻYTO OZIME

Środek stosować od fazy 3 liści zbóż do czasu zakończenia ich jesiennej wegetacji.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-2,5 l/ha.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średnio- lub drobnokropliste

UWAGI:

  1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
  2. Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
  3. Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
  4. W celu zmniejszenia ryzyka wykształcenia odporności chwastów jednoliściennych (np. miotła zbożowa, wyczyniec polny) na chlorotoluron, do zabiegów wiosennych nie należy używać innych herbicydów z grupy pochodnych mocznika.

Następstwo roślin

LEGATO PRO 425 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu 20 cm orki można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len.

Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie uprawiać buraków cukrowych.

Przeciwwskazania

Środka nie stosować:

  • w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
  • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środki ostrożności

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Diflufenikan + chlorotoluron