Leopard Extra® 05 EC

Leopard Extra 05 EC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 50 g/l.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych i warzywnych w okresie wegetacji.

OPIS DZIAŁANIA

Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy zbóż.
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Do zwalczania chwastów stosować następujące dawki środka: 

 1. chwasty prosowate (chwastnica jednostronna – od fazy 2 liści do fazy krzewienia 0,75 l/ha, w fazie krzewienia 1 l/ha, po zakończeniu fazy krzewienia 1,5 l/ha, 
 2. samosiewy zbóż – 0,7-1 l/ha (zabieg jesienny), 1 l/ha (zabieg wiosenny), 
 3. miotła zbożowa – 0,7-1 l/ha (zabieg wiosenny), 
 4. perz właściwy – 2-3 l/ha. Gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte 3 l/ha lub 2 l/ha ze środkiem wspomagającym.

UWAGA:
Zalecaną dawkę środka Leopard Extra 05 EC można obniżyć o 20-25% stosując środek łącznie z zalecanym adiuwantem np. Atpolan 80 EC w dawce 0,6 l/ha lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha. W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi roślin np. w przypadku suszy i wysokiej temperatury lub gdy chwasty są przerośnięte, poprzez dodatek adiuwanta (bez obniżania zalecanej dawki środka Leopard Extra 05 EC) uzyskuje się skuteczne działanie środka.


ROŚLINY ROLNICZE

 1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY (plantacje produkcyjne)
  Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi.
  Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha (zwalczanie chwastnicy jednostronnej), 2 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).

  W celu poprawy skuteczności chwastobójczej Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC do zwalczania chwastnicy jednostronnej w dawce:
  Leopard Extra 05 EC 1-1,5 l/ha + Atpolan 80 EC 0,6 l/ha.

  W przypadku zwalczania perzu właściwego Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce:
  Leopard Extra 05 EC 2 l/ha+ Atpolan 80 EC 0,6 l/ha
  lub z adiuwantem Olbras 88 EC w dawce:
  Leopard Extra 05 EC 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1-1,5 l/ha.

  UWAGI:
  1. Środki z grupy pochodnych sulfonylomocznika (np. Safari 50 WP) można stosować nie wcześniej niż w 2 dni po zastosowaniu środka Leopard Extra 05 EC ze względu na wykluczające się działanie.
  2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty jednoliścienne pojawiły się ponownie).
 2. ZIEMNIAK
  Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka, ale przed zakryciem międzyrzędzi).
  Zalecana dawka: 0,75-1,5 l/ha (zwalczanie chwastnicy jednostronnej), 3 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).

  W celu poprawy skuteczności chwastobójczej Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania perzu właściwego w dawce:
  Leopard Extra 05 EC 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
 3. RZEPAK OZIMY
  Środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści.
  Zalecana dawka: 0,7-1 l/ha (zwalczanie samosiewów zbóż), 3 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).

  W celu poprawy skuteczności chwastobójczej Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania perzu właściwego w dawce:
  Leopard Extra 05 EC 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
  Zabieg można wykonać także wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy.
  Zalecana dawka: 1 l/ha (zwalczanie chwastnicy jednostronnej lub samosiewów zbóż), 3 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).

  W celu poprawy skuteczności chwastobójczej Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania perzu właściwego w dawce:
  Leopard Extra 05 EC 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

ROŚLINY WARZYWNE

 1. CEBULA
  a) z siewu, opryskiwać po przejściu fazy zgiętego kolanka,
  b) plantacje nasienne, termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.
  Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastnicy jednostronnej), 2-3 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).
 2. KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA, CZERWONA)
  Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.
  Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastnicy jednostronnej), 2-3 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Leopard Extra 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Leopard Extra 05 EC.

PRZECIWWSKAZANIA

 1. Nie stosować środka podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza jednoliścienne (np.: kukurydza, zboża).
 2. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc.
 3. Nie stosować środka bez dodatku adiuwantów podczas długotrwałej suszy.
 4. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): 

 • CEBULA – 30 DNI,
 • ZIEMNIAK – 69 DNI,
 • RZEPAK OZIMY – 79 DNI,
 • KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA, CZERWONA) – 87 DNI,
 • BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY – NIE DOTYCZY.


OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY