Metazanex® 500 SC

Zaskoczy chwasty przed i po wschodzie!

METAZANEX 500 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

Zawartość substancji czynnej

 • metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l.

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej i kalafiorze.

OPIS DZIAŁANIA

Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści. 


Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa. 

Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, przytulia czepna, tobołki polne. 

Chwasty odporne np.: ostrożeń polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

 1. RZEPAK OZIMY
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści,
  a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
 2. RZEPAK JARY
  Środek stosować przedwschodowo, wiosną BBCH 00.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE

 1. KAPUSTA BIAŁA GŁOWIASTA, KALAFIOR
  Stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek ochrony roślin Metazanex 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg substancji czynnej na ha.

UWAGI:

 1. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
 2. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Metazanex 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. 

W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm – począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować: 

 • w okresie wschodów rzepaku. 
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY. 

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Metazachlor