Mistral® 70 WG

Mistral 70 WG

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 70%.

Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i pomidora. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych. Środek Mistral 70 WG stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

OPIS DZIAŁANIA

Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty.

Chwasty średnio wrażliwe: żółtlica drobnokwiatowa.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ZIEMNIAK

Środek stosować:

 1. przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75 kg/ha.
 2. w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3 cm.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecany rodzaj końcówek: średniokropliste.


UWAGI:

 1. Mistral 70 WG można stosować w czasie wschodów lub po wschodach roślin ziemniaka w odmianach Aksamitka, Arkadia, Balbina, Barycz, Bryza, Cykada, Drop, Felsina, Jantar, Lawina, Meduza, Mila, Nimfy, Orlik, Rywal, Salto, Tara i Vital.
 2. W odmianach ziemniaka: Anielka, Aster, Bila, Irga, Klepa, Lord, Lotos, Tokaj i Sante środek stosować wyłącznie na 10 dni przed przewidywanym terminem wschodów roślin ziemniaka.
 3. Środka Mistral 70 WG nie stosować do odchwaszczania odmiany Dunajec.
 4. Na plantacjach ziemniaków nasiennych nie stosować środka w czasie wschodów i po wschodach roślin ziemniaka na odmianach: Mila, Tara i Lawina ponieważ istnieje możliwość pojawienia się przebarwień na blaszkach liściowych, które mogą utrudnić prawidłowe wykonanie selekcji negatywnej – zamazanie objawów chorób wirusowych.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących wrażliwości odmian ziemniaka na Mistral 70 WG lub obniżonej skuteczności herbicydu, wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności zaleca się przed wykonaniem zabiegu skontaktować się z podmiotem wprowadzającym środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Poskiej.
 6. Opady deszczu krótko po zastosowaniu środka, zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZATOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

POMIDOR UPRAWIANY W GRUNCIE

Środek stosować:

 1. przed sadzeniem pomidora
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
 2. po sadzeniu pomidora w fazie 4-6 liści właściwych
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

 1. Do odchwaszczania odmian bardzo wczesnych, wczesnych oraz średniowczesnych (uprawianych z rozsady) środek Mistral 70 WG stosować tylko w terminie przed sadzeniem pomidora.
 2. Ze względu na możliwość pojawienia się nowych odmian pomidorów mogących reagować ujemnie na środek Mistral 70 WG lub w przypadku obniżonej skuteczności herbicydu wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności, zaleca się przed wykonaniem zabiegu skontaktować się z podmiotem wprowadzającym środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Mistral 70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać: groch, kukurydzę, lucernę.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować: 

 • na glebach zbrylonych i przesuszonych – na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych – w temperaturze powyżej 25°C. 


Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych. 
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): 

 • ZIEMNIAK – 42 DNI, 
 • POMIDOR – 30 DNI. 


OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): 

 • ZIEMNIAK: NIE DOTYCZY, 
 • POMIDOR: 1 DZIEŃ. 


OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Metrybuzyna