Powertwin® 400 SC

POWERTWIN 400 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • fenmedifam (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) - 200 g/l (18%),
  • etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 200 g/l (18%).

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Substancja czynna

Fenmedifam + etofumesat