Sultan Top® 500 SC

Królewska ochrona przed chwastami!

SULTAN TOP 500 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 375 g/l.
  • chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Opis działania

Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.

Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołek polny, rumian polny, tobołki polne.

Zakres stosowania, terminy i dawki

RZEPAK OZIMY

Środek stosować jesienią:
a) bezpośrednio po siewie nasion rzepaku, do końca fazy kiedy liścienie przedostają się na powierzchnię gleby.

Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zabieg wykonywać na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

b) po wschodach rzepaku, do końca fazy 4 liścia właściwego rzepaku ozimego.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek ochrony roślin Sultan Top 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin zawierającymi tę substancję czynną, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

Środek ochrony roślin Sultan Top 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną chinomerak, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin zawierającymi tę substancję czynną, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co rok, w dawkach nie przekraczających łącznie 0,25 kg substancji czynnej na hektar.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w okresie wegetacji rzepaku ozimego do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze nasion rzepaku ozimego można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Sultan Top 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) jesienią tego samego sezonu wegetacyjnego po wykonaniu głębokiej orki można uprawiać tylko rzepak ozimy, natomiast na wiosnę można uprawiać zboża jare (słomy zbóż nie przeznaczać na paszę) oraz wszystkie inne rośliny uprawne.

Środki ostrożności

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

Substancja czynna

Metazachlor + chinomerak