Tolurex® 500 SC

Zero tolerancji dla miotły zbożowej!

TOLUREX 500 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

Zawartość substancji czynnej

 • chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,98%).

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie ozimym. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

OPIS DZIAŁANIA

Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Miotłę zbożową niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia, a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści. 


Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa biała. 

Chwasty średnio wrażliwe: rumian polny. 

Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna. 

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, bodziszek drobny, mak polny, przetacznik polny, przetacznik perski, fiołek polny, przytulia czepna.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 1. PSZENICA OZIMA,PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY
  Środek stosować:
  a) wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-2,5 l/ha.

  b) jesienią od fazy 2-3 liści zbóż do wystąpienia nocnych przymrozków.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 2. ŻYTO OZIME
  Środek stosować jesienią w czasie pełni krzewienia.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

 1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.
 2. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych od zalecanych.
 3. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.
 4. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.
 5. Środek Tolurex 500 SC stosowany w dawce 1,5 l/ha zwalcza głównie miotłę zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D, dichloroprop w zalecanych terminach i dawkach.
 6. W temperaturze poniżej 0°C zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu, na którym stosowano Tolurex 500 SC, można uprawiać wszystkie rośliny. 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować: 

 • w temperaturze powyżej 20°C (powschodowy termin opryskiwania), 
 • na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się, 
 • na rośliny mokre lub zwiędnięte, 
 • na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki, 
 • w zbożach z wsiewką roślin motylkowych. 


Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY. 

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY. 

OKRES KARENCJI dla pasz (okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Chlorotoluron