Torero® 500 SC

Przyszpili chwasty!

TORERO 500 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

Zawartość substancji czynnych

  • metamitron (związek z grupy triazynonów) - 350 g/l,
  • etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 150 g/l.

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych gatunków jednorocznych chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym.