Trinity® 590 SC

Uruchom potrójną moc!

TRINITY 590 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

 • diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l,
 • chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 250 g/l,
 • pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 300 g/l.

TRINITY 590 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem, w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.
Zachowuje długotrwałą skuteczność działania w okresie jesiennym również w stosunku do chwastów później wschodzących. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Opis działania

Środek ochrony roślin TRINITY 590 SC zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania.

Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów).

Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując herbicyd we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Pendimetalina pobierana jest przez korzenie i części nadziemne chwastów, hamuje podziały komórek. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty odporne np.: mak polny.

Zakres stosowania, terminy i dawki

ROŚLINY ROLNICZE

Zboża ozime

 1. PSZENICA OZIMA, ŻYTO, PSZENŻYTO OZIME
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 - 2,5 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).
  Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

 1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
 2. Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
 3. Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
 4. Środka nie stosować na kwitnące chwasty.

Następstwo roślin

TRINITY 590 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, wszystkie rośliny mogą być uprawiane po wykonaniu 20 cm orki. W przypadku uprawy bezorkowej można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, ziemniak, groch, fasolę (z wyjątkiem fasoli szparagowej).

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji jesienią można ponownie, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm, wysiać tylko pszenicę ozimą.

Przeciwwskazania

Środka nie stosować:

 • w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
 • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę,
 • na kwitnące chwasty.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środki ostrożności

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Diflufenikan + chlorotoluron + pendimetalina