Mavrik Vita® 240 EW

Mavrik Vita 240 EW

Środek ochrony roślin

Insektycyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • tau-fluwalinat (związek z grupy pyretroidów) – 240 g/l.

Środek owadobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie rzepaku ozimego.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

RZEPAK OZIMY
– chowacz brukwiaczek

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: preparat stosować w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Liczba zabiegów: 1

– słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 7 dni

szkodniki łuszczynowe
– chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze powietrza zabiegi wykony-wać pod koniec dnia.
  2. Nie stosować na rośliny zwiędnięte lub porażone przez choroby.
  3. Zabieg wykonać dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
  4. Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRO-DEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Rzepak ozimy – 60 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SA-DZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.

Substancja czynna

Tau-fluwalinat