Seedron® 60 FS

Zaprawa zbożowa najwyższych lotów!

Seedron 60 FS

Środek ochrony roślin

Zaprawa nasienna

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 50 g/l,
  • tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 10 g/l.

Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym i układowym w formie płynnego koncentratu, przeznaczony do przedsiewnego zaprawiania materiału siewnego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu zaprawiarek mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

JĘCZMIEŃ OZIMY
- głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw

PSZENICA OZIMA
- śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy, zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw

PSZENŻYTO OZIME
- zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw

ŻYTO OZIME
- zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta, pleśń śniegowa zbóż i traw

JĘCZMIEŃ JARY
- głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

PSZENICA JARA
- śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy

OWIES
- głownia pyląca owsa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 0-1500 ml.

UWAGA!

Ze względu na ryzyko dla środowiska maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Seedron 60 FS wynosi 250 kg/ha.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
  2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
  3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
  4. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
  5. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
  6. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
  7. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na pasze.
  8. Zaprawione ziarna pozostałe na powierzchni gleby muszą być po wysiewie całkowicie przykryte (w tym na uwrociach).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.

Substancja czynna

Fludioksonil + tebukonazol