คาร์แมกซ์ โกลด์

สบายใจ...คุ้มค่า ด้วยต้นตำรับสูตรเม็ด มาตรฐานอดามา จากอิสราเอล

karmex gold

ศัตรูพืช

 • หญ้าดอกขาว

  หญ้าดอกขาว
 • หญ้าตีนกา

  หญ้าตีนกา
 • หญ้านกสีชมพู

  หญ้านกสีชมพู
 • ผักเบี้ย

  ผักเบี้ย
 • ผักเสี้ยน

  ผักเสี้ยน
 • ผักโขม

  ผักโขม
 • โคกกระสุน

  โคกกระสุน

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

ใช้ก่อนวัชพืชงอก(pre-emergence) หรือ หลังวัชพืชงอกแล้วในระยะเริ่มต้น(Early-post) เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา 

ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน, ผักโขม

สับปะรด

ใช้พ่นคลุมดินหลังปลูกและก่อนวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมฆ่าวัชพืชในไร่สับปะรด แนะนำใช้คู่กับ โทก้า 
พลังคู่แท้ สูตรคุม สูตรฆ๋า วัชพืชในไร่สับปะรด 
อัตรา : โทก้า 1 กิโลกรัม + คาร์แมกซ์ โกลด์ 1-2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด หญ้าไข่เหา ควรผสม ทีมเมท อัตรา 500 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด หญ้าใบไผ่ ควรผสม อามีเทร็กซ์ อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร 

อ้อย

ใช้พ่นคลุมดินหลังปลูกอ้อยหรือตัดอ้อย อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่

ปลอดภัยต่อแปลงมันสำปะหลังที่ปลูกข้างแปลงอ้อย

มันสำปะหลัง

ฉีดพ่นทันทีหลังปลูกมันสำปะหลัง อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่

ไม่ควรฉีดพ่นทับยอดมันสำปะหลัง

คุณประโยชน์

สบายใจ  ด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานอดามา จากอิสราเอล 

คุ้มค่า  ใช้ง่ายตวงง่ายละลายน้ำดี  

          

สารออกฤทธิ์

diuron 80% WG
กลุ่มสารเคมี Urea