Gå til hovedindhold

ADAMAs adfærdskodeks (code of conduct)

ADAMA er et global virksomhed og er repræsenteret i mere end 100 lande spredt ud over kloden. I udfordrende arbejdsmiljø på grund af blandt andet forskellighed i kultur og retssystem i hvert land. Vores branche er genstand for stadig granskning fra flere organisationer og fra offentligheden, hvor der er høje krav til os.

ADAMAs kodeks for adfærd er vejledning i etiske standarder, som vi forventer af alle vores medarbejdere og partnere, ved interagering med statslige myndigheder, leverandører, kunder, befolkningen i det samfund, hvor vi driver vores virksomhed i.

Den beskriver vores forretningsmæssige, sociale og miljømæssige ansvar og angiver tydeligt standarder, som vi forventer os af vores medarbejdere og vores partnere.

Adfærdskodeks er ikke noget nyt, men er blot blevet formaliseret og accepteret som et sæt af adfærdsregulerende regler for virksomheden ADAMA.

For at opfylde disse standarder skal vi have et personligt ansvar for at agere på en etisk og ansvarsfuld måde, med integritet og ved at forstå hvad dette betyder, og hvorfor det er så vigtigt. ADAMAs medarbejdere bør altid arbejde efter at forbedre og fremme dette kodeks.