παγίδες φερομονικές σε χωράφια βαμβακιού
Βοηθώντας τους βαμβακοπαραγωγούς στη μάχη με το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι

Δικτυο φερομονικών παγίδων στο βαμβάκι

Η εμπειρία των γεωπόνων μας στη υπηρεσία των βαμβακοπαραγωγών της Θεσσαλίας!

Η ADAMA για πολλά χρόνια με βάση την εμπειρία στο βαμβάκι και σε συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς όσο και συνεργάτες γεωπόνους, τοποθετεί φερομονικές παγίδες για το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι.