דילוג לתוכן העיקרי
עיטוי זרעים

בוסן Busan

קוטל פטריות נוזלי לחיטוי זרעי אגוזי אדמה\ כותנה, פקעות ובצלי פרחים.

בוסן

הערות לטיפול:
אין לחטא פקעות ובצלים לאחר שהחלה הופעת שורשים. *את הפקעות והבצלים יש לאחסן לאחר שהתייבשו מהחיטוי.

הוראות השימוש:
א. לחיטוי זרעי אגוזי אדמה וכותנה במכוני זרעים בלבד
.1 חיטוי זרעי אגוזי אדמה
החיטוי יעשה במתקן של חיטוי בנפח מוקטן בתרסיס של בוסן עם מים ביחס של ,2:1 בכמות של 200 סמ״ק תרסיס ל100-ק"ג זרעים.
.2 חיטוי זרעי כותנה להדברת ריזופוס ופטריות אחרות בחיטוי סולארי.
המינון: 800 סמ״ק תכשיר לכל טונה זרעים בתוספת מים לפי כיול כלי החיטוי.
ב. לחיטוי בצלים ופקעות של איריס, נרקיס וסייפן לפריחה ולריבוי להדברת פוזריום ופניציליום.
החיטוי יעשה בטבילה באחד המועדים הבאים:
1. מיד לאחר הוצאת הבצלים או הפקעות מהקרקע.
2. לפני האחסון.
3. לפני השתילה.

מכיל: 30% TCMTB