דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

אמרלד אנרג'י Emerald NRG

קוטל פטריות משולב בעל פעילות פרוטקטנטית וסיסטמית להדברת כשותית הגפן בגפן, קימחון המנגו במנגו וקימחון הדלועיים בדלועיים.

ריזולקס

מידע כללי

מכיל: tetraconazole 80 g/L + azoxystrobin 100 g/L, SC 

צריך לרסס ריסוסי מניעה או לרסס עם תחילת נגיעות לפי פירוט הגידולים והמחלות הבאים. כדי למנוע פיתוח עמידות לאמרלד אנרג'י צריך לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה. דאג לכיסוי מלא של עלוות הגידול בתמיסת הריסוס.