דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

פוליו גולד Folio Gold

קוטל פטריות סיסטמי להדברת כימשון בתפוח אדמה ובעגבנייה ובן להדברת כשותית בבצל - תרכיז רחיף
מכיל: Chlorothalonil 500 g/L+ Mefenoxam 37.5 g/L

foliogold_big.png

מידע כללי

פוליו גולד הינו קוטל פטריות משולב המכיל שני מרכיבים פעילים המשלימים זה את פעולתו של זה. שני המרכיבים שייכים לקבוצות כימיות שונות ומייצגים מנגנון פעולה שונה - Mefenoxam  .הוא האיזומר האופטי הפעיל של מטלקסיל. קוטל פטריות סיסטמי בעל יכולת מניעתית והדברתית של פטריות רגישות מקבוצת הפיקומיצטים.

 -  Chlorothalonilקוטל פטריות פרוטקטנטי רחב טווח היעיל בין היתר במניעת כימשון וחלפת בתפוח אדמה ובעגבנייה וכן כשותית וסטמפיליום בבצל.

הוראות שימוש:

יש לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשונים במחלה. הריסוסים יינתנו בכלי הישימה המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים.

גזעים עמידים - יש לזכור כי נוכחות גזעים עמידים של כימשון למפנוקסם עלולה לפגום ביעילות ההדברה. לכן אין להשתמש בפולין גולד ברציפות אלא כחלק ממשטר ריסוסים חלופיים עם קוטלי פטריות אחרים מקבוצות כימיות שונות המומלצים למטרה זו.