דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

נץ Netz

קוטל פטריות בעל פעילות טרנסלמינרית להדברת מחלות קימחון וקימחונית בגידולים השונים.
מכיל: cyflufenamid 50 g/L

נץ

מידע כללי

מומלץ להתחיל עם ריסוסי מניעה או לרסס בהתחלת הנגיעות ולפני התעצמותה לפי הפירוט בהמשך. אין לרסס יותר מפעמיים בכל עונת גידול.