דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

פרולקטוס PROLECTUS

קוטל פטריות להדברת מחלת הבוטריטיס, עובש אפור, בתות שדה - גרגירים רחיפים
מכיל: fenpyrazamine 50%, WG

ADAMA kankan prolectus.jpg

מידע כללי

פרולקטוס הוא קוטל פטריות חדש בעל תכונות הגנתיות, טרנסלמינאריות וסיסטמיות מקומיות. התכשיר פוגע ביצור ארגוסטרול באתר פעולה שונה משל תכשירים מקובצת הטריאזולים וללא תנגודת משולבת. למניעת פיתוח עמידות לתכשיר, אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים לעונה ב- פרולקטוס.

מידע כללי

הערות לטיפול

רסס טיפולי מניעה. צריך לרסס במרווח של 12-8 ימים. מקצרים את מרווח הריסוס כאשר יש גשם,  טל או לחות שיכולים לעודד את התפתחות המחלה או כאשר מגדלים זנים רגישים למחלה, או כאשר יש מחלה קיימת בחלקות קרובות.

כדי למנוע פיתוח עמידות לתכשיר, צריך לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. במקרה של נגיעות עם גזעים עמידים לתכשיר, צריך לטפל בתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר.

אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע  או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרסס בזמן שיש רוח וצריך למנוע רחף לגידולים שכנים.