דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

רידומיל גולד Ridomil Gold MZ

קוטל פטריות להדברת מחלות צמחים - גרגרים רחיפים
METALAXYL-M 4% +MANCOZEB 64% :מכיל

Ridomil Gold 1Kg big.png

רידומיל גולד  MZ מכיל את האיזומר הפעיל של מטלקסיל (ששמו – ,Metalaxyl-M מקבוצה 4 (PhenylAmides . כמו-כן התכשיר מכיל מנקוזב מקבוצה M3 הפעיל כנגד מספר אתרים במחלה. רידומיל גולד MZ יעיל להדברת מחלות

הכשותית והכמשון ולמניעת מחלת הכתמים השקועים “)כתמי בית שאן(" בגזר. יש לזכור כי עלולים להתפתח גזעים עמידים למטלקסיל,M- אשר יגרמו לפחיתה ביעילות התכשיר. לפיכך אין להשתמש בו ברציפות ויש להחליף עם קוטלי פטריות מקבוצות אחרות.