דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

שמיר Shamir

תערובת של שני חומרים פעילים: Tebuconazole + Captan , מקבוצות שונות, להדברת מחלות הגרב בתפוח ובאגס.
Tebuconazole 80 g/L + Captan 320 g/L מכיל:

shamir_big.png

מידע כללי

תערובת המורכבת מ-2 חומרים פעילים בעלי מנגנון פעולה שונה, במטרה להגביר את היעילות, ומאפשר השתלבות במשטר מניעת התפתחות עמידות מחלות.

מידע כללי

הוראות השימוש

תערובת של שני חומרים פעילים: Captan + Tebuconazole מקבוצות שונות, להדברת מחלות הגרב בתפוח ובאגס. מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותם החומרים הפעילים. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

אין ליישם את התכשיר EOS במשך 6 שבועות לפני או אחרי הטיפול בתכשיר.