דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

סטרנר Starner

תכשיר להדברת מחלת החירכון באגס, תפוח, חבוש ושסק.
מכיל: 20% Oxolinic acid

סטרנר

מידע כללי

באגס, תפוח, חבוש

הריסוסים יבוצעו רק במהלך הפריחה. מועדי הריסוסים ייקבעו על פי התאמת תנאי הסביבה להדבקה, בהתייעצות עם אנשי שרות ההדרכה והמקצוע.