דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

סטרובי Stroby

קוטל פטריות להדברת מחלות הגרב והקימחון בתפוח ומחלת הקימחון בנקטרינה, אפרסק, גפן, מנגו, תות שדה, דלועיים ופרחים.
מכיל: 50% Kresoxim-methyl

סטרובי

מידע כללי

סטרובי הנו קוטל פטריות מקבוצת הסטרובילורינים שמקורם מחומרים טבעיים. התכשיר קוטל  את הפטרייה ע"י עיכוב תהליך הנשימה. סטרובי קוטל את קורי הפטרייה ומונע יצירת נבגים וכן מונע נביטת הנבגים, התכשיר פועל כמונע וכמרפא.

סטרובי בעל פעילות טרנסלמינרית ואינו נשטף ע"י גשם.  התכשיר אינו רעיל לדבורים.

כדי למנוע עמידות הפטרייה לסטרובי, צריך לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה. אין לטפל יותר מפעמיים ברציפות בתכשיר סטרובי. בגידולים בהם מטפלים מספר רב של פעמים בהדברת קימחון כמו דלועיים, פרחים, תות שדה – אין לטפל בתכשיר זה יותר מטיפול אחד ולאחר מכן יש לעבור ל- 2 טיפולים בתכשירים שונים עם מנגנוני פעולה שונים לפני שחוזרים פעם נוספת לריסוס בסטרובי (וחוזר חלילה). כמו כן מומלץ שריסוס ראשון ואחרון כנגד קימחון בגידול לא ייעשה בסטרובי אלא בתכשיר עם מנגנון פעולה שונה. במקרה של גילוי או חשד לעמידות לתכשיר בחלקה או בחלקות סמוכות אין להשתמש בסטרובי ובסטרובילורינים אחרים להדברת המחלה.

אם יורד גשם מיד לאחר הריסוס בכמות ועוצמה העלולים לשטוף את התכשיר, צריך  לחזור על הטיפול לאחר הפסקת הגשם.

מידע כללי

הוראות השימוש

צריך לתת ריסוסי מניעה או לרסס בהתחלת הנגיעות ולפני התעצמותה לפי הפירוט בהמשך