דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

טאצ'יגרן Tachigaren

קוטל פטריות סיסטמי למניעת מחלות הקרקע במלפפון בעגבנייה.
מכיל: 360 גרם בליטר hymexazol

טאצ'יגרן

מידע כללי

קוטל פטריות סיסטמי למניעת נגיעות פטריות שוכנות קרקע פיתיום ופוזריום. טאצ'יגרן   ניתן כטיפול מונע לפני  השתילה ולפני אילוח השתילים בגורמי המחלה. הטיפול בטאצ'יגרן  גורם לעתים לעידוד צימוח הנוף והשורשים.

מידע כללי

מצע הגידול

ניתן להשתמש בטאצ'יגרן בקרקע או במצעים כגון תערובת של כבול או חומרים אורגניים אחרים יחד עם פרלייט, ורמיקולייט או חומרים אינרטיים אחרים.

אין להשתמש בתכשיר במצע פרלייט נקי עקב יעילות לא מספקת.

הוראות השימוש

הטיפול בטאצ'יגרן אינו מבטל את הצורך לנקוט אמצעים אחרים כגון מחזור זרעים, סניטציה, חיטוי קרקע לשמירת ניקיון השטח המיועד לשתילה ממחלות הקרקע.

את הטיפול בטאצ'יגרן נותנים בריסוס או זילוף בשלב המשתלה לפני ההשקיה ואחר כך משקים קלות לשטיפת החומר מהעלים.