דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

בוליקל Bolikel XP

כלאט ברזל חדשני בצורת גרגירים מסיסים במים ללמניעה ותיקון של מחסורי ברזל בגידולים שונים.
מכיל 6% ברזל בצורת כלאט של Fe-HBED

Bolikel

מידע כללי

100% מהברזל בצורת Ortho-Ortho , לפי שיטת בדיקה EN13368-2 של ה-EU

התוארית הגרגרית של החומר אינה גורמת לאבק ומתמוססת במהירות במים

מידע כללי

הערות לטיפול

החומר מתפרק בחשיפה ישירה לקרני השמש, על כן רצוי להחדירו לתוך הקרקע מיד לאחר יישומו. יש להקפיד שהיישום ייעשה באזור בו מתפתחת מערכת השורשים של הגידול. במטעים מושקים בטפטוף מטפלים מתחת לטפטפות, במטעים מושקים במתזים - באזור ההרטבה. בכל מקרה צריך להמיס את החומר במים וליישם אותו בצורת תמיסה. ביישום באמצעות מערכת ההשקיה, עדיף להחדיר את החומר בשליש האחרון של ההשקיה. ניתן ליישם את התכשיר גם דרך דוד הדישון או משאבת דשן באמצעות מערכת ההשקיה. בכל מקרה צריך להפעיל את מערכת ההשקיה מיד לאחר היישום.

שילובים עם דשנים

התכשיר יציב בתחום pH 3.5-12.