דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

ברוויס Brevis

מווסת צמיחה המיועד לדילול חנטים בתפוח.
מכיל: 15% Metamitron SG

Brevis

מידע כללי

ברוויס הינו תכשיר ייחודי המכיל מטאמיטרון ופורמאט הסידן. ברוויס מווסת זמנית את תהליך הפוטוסינתזה בעצים שיגרום לנשירת חנטים קטנים וכך יתרום לשיפור הגודל ואיכות היבול. התכשיר מיושם לאחר חנטה. ניתן לתת ריסוס עוקב לפי טבלת השימוש.   

למידע נוסף אודות המוצר לחצו כאן

מידע כללי

הערות לטיפול

לפני היישום יש להתייעץ עם איש החברה או עם המדריך האזורי. הימנע מרחף של התרסיס לגידולים שכנים. אין לרסס ברוח. עננות כבדה ו/או טמפרטורות גבוהות בלילה בתקופת היישום יגבירו את השפעת הטיפול. קרינת שמש חזקה ו/או לילות קרים יקטינו את השפעת הטיפול. יש לבדוק את תחזית מזג האוויר לשבוע שלאחר הריסוס המתוכנן כחלק מתכנון מועד הריסוס והמינון של הברוויס. ריסוס תחת רשת צל או רשת ברד יגביר את השפעת הטיפול. אין לרסס ברוויס בטמפרטורות שנמוכות מ- .10°C מומלץ לרסס בטמפרטורות שנמוכות

מ- . 25°Cגשם לאחר שעתיים ממועד הריסוס לא ישפיע על יעילות הטיפול. אין לרסס על עלווה רטובה. לא מומלץ לרסס ברוויס בעצים צעירים, שגילם פחות מ-3 שנים. ברוויס אינו סיסטמי. הריסוס ישפיע רק על עלוות העצים שכוסו ע“י תמיסת הריסוס. אסור לרסס קוטלי עשבים במטע שבוע לפני או אחרי הריסוס עם ברוויס. אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה, או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום, או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע, או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרסס יותר מפעמיים באותה עונה.

 

ציוד הריסוס

ניתן לרסס עם כל מרסס המתאים לריסוס מטעים בתנאי שייתן את נפח התרסיס הרצוי. הימנע משימוש בכמות עודפת של תרסיס ונגירתו לקרקע.