דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

דילווט Dilwet

משטח סילקוני המיועד להורדת פרחים לצורכי עורלה באפרסק/ נקטרינה ושקד.

dilwett

מידע כללי

דילווט פועל על פרחים פתוחים וצורב אותם זמן קצר לאחר הריסוס. חנטים רבים, שנוצרו מפרחים שנפגעו מהריסוס בדילווט אינם מתפתחים כראוי ונושרים לאחר מספר שבועות. מומלץ לבדוק אם יש צורך בתיקון ידני 6-5 שבועות לאחר הריסוס.

מידע כללי

הערות לטיפול

דאג לכיסוי מלא של הפרחים בתרסיס. עלים קיימים בזמן הריסוס נצרבים חלקית ע״י דילווט אבל נזק זה חולף ללא השפעה על המשך הצימוח. מנע רחף התרסיס לגידולים שכנים. אין לרסס ברוח.