דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

איירוגן Irogan

כלאט ברזל לתיקון מחסור בברזל (כלורוזה) באגוזי אדמה.
מכיל 6% ברזל בצורת כלאט Fe EDDHA*

irogan

מידע כללי

 *(4.0% בצורתOrtho-Ortho EDDHA  לפי שיטת בדיקה EN13368-2 של ה-EU) 

התוארית הגרגירית מתמוססת במהירות במים, אינה מקציפה ואינה גורמת אבק.

מתאים ליישום בריסוס ובאמצעות מערכת ההשקיה.

מידע כללי

הערות לטיפול

החומר מתפרק בחשיפה ישירה לקרני השמש; על כן רצוי להחדירו  לתוך הקרקע מיד לאחר יישומו.

צריך להקפיד שהיישום ייעשה באזור בו מתפתחת מערכת השורשים של הגידול.

בכל מקרה צריך להמיס את החומר במים וליישם אותו בצורת תמיסה.