דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

מג'יק Magic

תכשיר מווסת צמיחה בגידולים שונים.
מכיל: 50 גרם בליטר UNICONAZOLE - P

Magic

מידע כללי

מיועד לעצירת הצימוח במשתלות צמחי עציץ ובוגנויליה; לעצירת הצימוח ולוויסות היבול בשזיף יפני ולהגברת היבול באבוקדו. מג'יק הינו מווסת צמיחה המעכב יצירת הורמון הגדילה ג׳יברלין. התכשיר מועבר בצמח בתוך העצה, פועל על נקודות הצמיחה וגורם לציפוף פרקים של הצימוח הנוסף. מג'יק נקלט הן ע״י ריסוס הנוף והן ע״י מערכת השורשים.

מידע כללי

הערות לטיפול

הערות לטיפול: מאחר שמג'יק נקלט גם במערכת השורשים, אין לטפל במטע העלול להיעקר תוך 3 שנים כדי למנוע עיכוב צמיחה בגידול הבא. גידולים דגניים פחות רגישים לתכשיר, לכן לאחר עקירה עדיף לזרוע דגניים ולהימנע מזריעת גידולים רחבי עלים לפחות בשנתיים הראשונות לאחר העקירה. אין לטפל במג'יק בעצים חלשים או בעצים הנמצאים בתנאי עקה. אין לרסס בזמן שרב או כשצפוי שרב. עדיף לרסס בלילה. מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים.

נער היטב לפני השימוש. צריך להקפיד על בחישה מתמדת בזמן הכנת התרסיס ובמשך הטיפול. צריך להשתמש בתרסיס מיד לאחר הכנתו.