דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

גופרת מנגן Manganese Sulfate

התכשיר מיועד לריסוסי עלווה בהדרים לתיקון מחסור מנגן.
מכיל: MNSO4H2O בריכוז 32.2% מנגן מתכתי.

גופרת מנגן

מידע כללי

הטיפול בגופרת מנגן מיועד לריסוס בעצים המראים סימני מחסור.

מידע כללי

הכנת התרסיס

ערבב את הכמות הדרושה של גופרת המנגן בכלי קטן עם מים, הפעל את המערבל, אחר כך שפוך את התרכיז לתוך מכל המרסס המלא חציו במים והוסף את שארית כמות המים ובסוף את המשטח.

המינון

גופרת מנגן בריכוז 0.2% בתוספת משטח טריטון B־1956 בריכוז 0.025%. לריסוס זה ניתן להוסיף אבץ לפי הצורך.

נפח תרסיס

300-400 ליטר/ד׳.