דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

פיקס Pix

תכשיר לוויסות צימוח בכותנה.
מכיל: 50 גרם בליטר mepiquat chloride

Pix

מידע כללי

פיקס הנו תכשיר המיועד לעצירת צימוח של כותנה ע״י ריסוס נוף הצמחים בחלקות עם נטייה לצימוח מופרז. התכשיר מקצר את המפרקים באמירי הצימוח ופותח את נוף הצמחים לחדירה יעילה של ריסוס בקוטלי חרקים ומפחית ריקבונות הלקטים.

מידע כללי

הוראות שימוש

  • לעצירת צימוח בכותנה מזני אקלה ופימה יינתן ריסוס אחד כאשר הצמחים יגיעו לגובה ממוצע של 110-100 ס"מ.
  • גשם או המטרה תוך 8 שעות מהריסוס עלול לפגום ביעילות הטיפול.
  • פיקס נותן תוצאות טובות גם בריסוס מפוצל (בשני ריסוסים), ובכותנה גבוהה להפסקת צימוח. בטיפולים אלה צריך להיעזר בניסיון המקומי.