דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

פריגן אקסטרה Prigan Extra

מווסת צמיחה לדילול חנטים ולהגדלת ממדי הפרי בזני הדרים שונים.
מכיל: 60 גרם בליטר dichlorprop-p בצורה של מלח אשלגני.

Prigan

מידע כללי

פריגן תכשיר הורמונלי נוזלי מקבוצת הפנוקסי בעל פעילות אוקסינית. עם חדירתו לרקמות החנטים, הפריגן מזרז את גדילת התאים וכתוצאה מכך מסייע להגדלת הפרי.

פריגן פועל כמווסת צמיחה. חברת אגן אינה אחראית לפעילות התכשיר ותוצאותיו בתנאים אקלימיים קיצוניים והשפעתם על המצב הפיזיולוגי של הצמח או ביישום מוקדם או מאוחר מהמומלץ. שים לב לתנאי המכירה בסוף התווית.

מידע כללי

הערות לטיפול

אין לרסס ברוח. מנע רחף התרסיס לגידולים שכנים. בהיות החומר הורמונלי, עלולות כמויות זעירות ביותר של רחף לגרום לנזקים קשים לגידולים רגישים כמו כותנה, גפן, עגבניות, קיווי ואחרים. רצוי לרסס בטיפות גדולות. אין לרסס על עצים צמאים או במצב עקה. אין לרסס בטמפרטורות גבוהות או בתנאי שרב ו/או כאשר צפויה טמפרטורה גבוהה במיוחד או שרב 24 שעות ממועד הריסוס.