דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

סיפיון Sipion

מווסת צמיחה המסייע להגדלת הפרי בקיווי, באגס ובגפן ולשיפור השתמרות הפרי בגפן.
מכיל: 10 גר׳/ל׳ CPPU) Forchlorfenuron)

Scipion

מידע כללי

סיפיון הנו תכשיר הורמונלי סיסטמי נוזלי בעל פעילות ציטוקינינית. עם חדירתו לרקמות החנט, הוא מזרז את חלוקת התאים וכתוצאה מכך מסייע להגדלת הפרי. בגפן הסיפיון מחזק שדרת האשכול ועוקצי הגרגרים ומפחית נשירתם בהבשלה.

תוצאות ניסויינו מסוכמים בטבלת הוראות השימוש שבהמשך. למרות זאת אנו ממליצים לכל מגדל ללמוד את השפעת החומר בתנאיו בקנה מידה מצומצם בלבד. שים לב לתנאי המכירה הרשומים בתווית.

מידע כללי

הערות לטיפול

אין לטפל בסיפיון בזמן שרב או כאשר הצמחים סובלים מעקה. סיפיון פועל כמווסת צמיחה, חברת אגן אינה אחראית לפעילות התכשיר ותוצאותיו בתנאים אקלימיים קיצוניים והשפעתם על המצב הפזיולוגי של הצמח, או ביישום מוקדם או מאוחר מהמומלץ.

לכל הטיפולים עם סיפיון הוסף משטח טריטון 100-x בריכוז של 0.025%. רסס בשעות הבוקר המוקדמות או בלילה. גשם היורד 6 שעות לאחר הטיפול לא פוגם בפעילות התכשיר.  מנע רחף התרסיס לגידולים שכנים.