דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

משטח Spreader DX

משטח להגברת המגע של קוטלי עשבים וחומרי שילוך.
הרכב: 800 גרם בליטר Alkylaryl polyether alcohol

dx spreader

מידע כללי

משטח dx משפר תכונות ההרטבה והכיסוי של קוטלי עשבים שונים ואת פעילותם לקטילת מגע של עשבים חד-שנתיים. כמו כן מגביר משטח dx את פעילות המג בשילוך העלים בכותנה.

מידע כללי

הוראות שימוש

1.  תוספת משטח dx לדיאורקס

(עונת סתיו-חורף בלבד) - מגבירה את קטילת המגע של דיאורקס על עשבים ח״ש קיימים עד גובה של 5 ס"מ. טיפול זה מתאים לכל ריסוס בדיאורקס הניתן בקרקע בינונית וכבדה. אין להשתמש בתוספת dx  בקרקע קלה.

הריכוז: %0.5.

2.  תוספת משטח dx לאטרנקס -

להדברת עשבים עד גובה 5 ס"מ.

הריכוז: %0.5.

3.  תוספת משטח dx למוניטור -

להדברת עשבים קיימים.

הריכוז: %0.25.

4.  תוספת משטח dx למג -

לייעול השילוך של עלי הכותנה.

הריכוז:

ריסוס מהקרקע %0.5.

ריסוס מהאוויר %1.0.