דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה, חומרי הזנה ומשטחים

טריטון Triton X-100

חומר משטח והדבקה לחומרי הדברה שונים, למווסתי צמיחה, לחומרי דילול ולתכשירים מתקני מחסור.
מכיל: 990 גרם בליטר Octyl-phenyl polyether alcohol

Triton

מידע כללי

משטח טריטון 100-x הנו תכשיר נוזלי המשפר את ההרטבה והכיסוי של תכשירי הדברה, מווסתי צמיחה ותכשירים מתקני מהסורים. משתמשים בתכשירים אלה בהתאם להוראות השימוש וההמלצות.

מידע כללי

הכנת התרסיס

תוספת המשטח טריטון 100-x תעשה בכל מקרה בגמר הכנת התרסיס. כאשר מוסיפים את המשטח לאבקה רטיבה, צריך להכין את התרחיף לפני הכנסת המשטח למכל. ריכוז המשטח יהיה בהתאם להוראות המצויינות לעיל או בהתאם להמלצות.