דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

חץ סופר Arrow Super

קוטל עשבים סיסטמי, בררני לגידולים רחבי עלים המיועד להדברת עשבים דגניים לאחר הצצתם.
מכיל 120 גרם בליטר clethodim

חץ סופר

מידע כללי

להדברת יעילה של העשבים הדגניים רצוי לרסס על עשבים רעננים בגובה של 5 – 20 ס"מ ולפני פריחתם. לתכשיר תכונות סיסטמיות והוא נע מהעלווה המרוססת כלפי השורשים ומגיע לכל חלקי הצמח התת-קרקעיים. סימני ההדברה מופיעים כעבור שבוע עד שלושה שבועות לאחר הריסוס, בהתאם לגודל ולסוג הצמחים ותנאי מזג האוויר. התכשיר אינו רעיל לדבורים.

מידע כללי

הוראות כלליות ומועד הטיפול

התכשיר מכיל משטח ואין צורך להוסיף משטח נוסף.

מנע רחף לגידולים שכנים וצמחי תרבות. חל איסור רעייה או קציר לשחת תוך 8 שבועות מהיישום.

יש לשמור על מרווח של לפחות 5 ימים בין הריסוס בתכשיר וריסוס כל קוטל עשבים אחר.

בדגנים רב-שנתיים, עם הופעת לבלוב חדש של הדגניים, מטפלים שנית. עקב חשש מפעילות שאריתית של התכשיר בקרקע, אין לזרוע דגנים בשטח שטופל בתכשיר עד חלוף חודשיים ממועד הטיפול. עשבים דגנים שטרם נבטו בעת הריסוס לא יודברו. גשם או המטרה 3 שעות לאחר הטיפול לא יפגעו ביעילות ההדברה.

אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה, או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום, או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע, או מנזק מקוטלי עשבים ועוד.

עמידות

במספר מקומות בארץ התגלו אוכלוסיות של עשבים דגניים שפיתחו עמידות לתכשירים בעלי מנגנון פעולה מעקבי ACCase  (קבוצה A). בכל מקרה של חשש לעמידות, צריך להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מנגנון פעולה אחר. מכוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה, היצרן ו/או המשווק לא נושאים באחריות כלשהי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת.