דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

אטופס 100 ATOPS

אטופס 100 קוטל עשבים דגניים חד-שנתיים בחיטה.
מכיל: clodinafop-propargyl 100 g/L + cloquintocet-mexyl 25 g/L

אטופס 100

מידע כללי

אטופס קוטל עשבים דגניים חד-שנתיים בחיטה. בהתאם למינון, אטופס מדביר שיבולת שועל, זנב שועל, מיני חפורית, זון אשון ועשבים דגניים אחרים כגון קוטנדיה מדוקרנת ודגנין בירותי. התכשיר סיסטמי ומיועד לטיפול לאחר הצצת העשבים בחיטה. גדילת קדקודי הצמיחה של העשב נעצרת תוך 2-1 ימים מהריסוס, העלים הצעירים מצהיבים ומתים ראשונים, אחר כך מתים העלים המבוגרים בהדרגה. משך ההדברה: בין 6-3 שבועות. לאטופס אין פעילות שאריתית בקרקע ולכן עשבים שיציצו לאחר הריסוס לא יודברו. אטופס ניתן לריסוס מהאוויר ומהקרקע.

מידע נוסף

הערות לטיפול

אין לרסס חיטה בתנאי עקה (קרה, יובש, נזק מקוטלי עשבים וכדומה). גשם היורד תוך 12 שעות מהריסוס עלול לפגום ביעילות הטיפול. מנע רחף לגידולים שכנים. אין לרסס ברוח שעוצמתה 5 מ׳/שנייה או יותר.

עמידות

במספר מקומות בארץ התגלו אוכלוסיות של עשבים דגניים שפיתחו עמידות לתכשירים בעלי מנגנון פעולה מעקבי ACCase  (קבוצה A). בכל מקרה של חשש לעמידות, צריך להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מנגנון פעולה אחר. מכוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה, היצרן ו/או המשווק לא נושאים באחריות כלשהי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת.