דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

אטרנקס Atranex

קוטל עשבים ברירני להדברת עשבים ולמניעת הצצתם בתירס וסורגום.
מכיל: 500 גרם בליטר Atrazine

אטרנקס

מידע כללי

אטרנקס הינו קוטל עשבים מקבוצת הטריאזינים המונע הצצה ומדביר נבטים של עשבי בר חד-שנתיים עד גובה 5 ס"מ, בתירס, במיני סורגום, מידן, בדוחן ובפנסילריה. בין העשבים המודברים - מיני ירבוז (למעט ירבוז שרוע עמיד), מיני סולנום, רגלת הגינה, חרדל השדה, מיני כף אווז, שיבולת שועל, מיני חפורית וזון, מצליבים, לכיד, דטורה, חלבלוב, אבוטילן ועוד.

ישנם כיום עשבים המתחמקים מפעילות הטריאזינים. להדברת עשבים מתחמקים ולקטילת עשבים קיימים גדולים צריך לשלב אטרנקס עם תכשיר מתאים המורשה לגידול. לחיזוק ההדברה של נבטי עשבים ניתן לשלב משטח-DX  בריכוז 0.5%.

מידע כללי

הערות לטיפול

מנע רחף התרסיס לגידולים שכנים. אין להעלות על שטח מרוסס בעלי חיים לרעייה או לקצור עשב ירוק אלא לאחר 30 יום מהריסוס. אין להאביס עשב יבש אלא לאחר 60 יום מהריסוס.

הפעלת התכשיר

אטרנקס ימנע הצצת עשבים חד-שנתיים לאחר הפעלתו ע״י גשם או המטרה של לפחות 20 מ"מ.