דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

ברומוטריל Bromotril

קוטל עשבים בררני להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה, תירס מספוא, תירס מתוק, שעורה ובדשא.
מכיל: 240 גרם בליטר Bromoxynil Octanoic acid ester

ברומוטריל

מידע כללי

ברומוטריל מדביר ביעילות נבטי עשבים רחבי-עלים חד-שנתיים בריסוס לאחר הצצה, בכך נמנעת תחרות של עשבים בגידולי חיטה ושעורה כבר מגיל צעיר. התכשיר מדביר עשבי בר שונים כגון מיני חלמית, מצליבים שונים (חרדל, צנון), מורכבים, סוככיים, כף-אווז, נורית, תלתן, סלק-בר, סולניים, קדד, פרגה.

הערות לטיפול: אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. מנע רחף לגידולים שכנים. אל תרסס חיטה או שעורה במשך השתבלות או אחריה. אין לרסס במרסס הפועל בהדף אוויר. גשם או המטרה תוך 6 שעות מהריסוס יפגע בפעילות של החומר.

מידע כללי

נפח התרסיס

בריסוס קרקע 20-10 לי/די. מומלץ לרסס מהקרקע בנפח של 15 ל'/ד' לפחות.