דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

שרדול Chardol

קוטל עשבים הורמונלי סיסטמי להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה, מטעים ושטחי בור
מכיל: 2,4-D 600 g/L (as DMA salt)

שוטגן

מידע כללי

שרדול הנו קוטל עשבים הורמונלי בררני להדברת עשבים רחבי-עלים במטעים, חיטה ובצדי דרכים בינעירוניים, לאורך פסי רכבת, בשטחים סביב ישוב וסביב מתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות. החומר סיסטמי, פועל על הצמח דרך העלווה הירוקה, גורם לעיוותים והתקפלויות ומגיע למערכת השורשים.

 התכשיר מדביר עשבים חד-שנתיים כגון: עשנן, מצליבים, ברקן, גדילן, נירית הקמה, חוח עקוד, מרור הגינות, מיני ירבוז, רגלת הגינה, לכיד הנחלים, מיני כף האווז, מיני קייצת ועוד.

התכשיר מדביר  עשבים רב-שנתיים כגון: חבלבל, ארכובית שבטבטית, טיון דביק והגה.

מידע כללי

הערות לטיפול

על מנת למנוע נזק לגידולים סמוכים בעת הריסוס, אין לרסס בשטחים סמוכים לגידולים רגישים כגון כותנה, גפן, בננות. אין לרסס במרסס מפוח. יש לרסס כאשר מוט הריסוס סמוך לפני הקרקע ככל האפשר, בלחץ נמוך. אין לרסס בתנאי רוח או כאשר הטמפרטורות גבוהות במיוחד.

בחיטה

להדברת עשבים מיטבית רצוי שהגידול יהיה בעומד מלא ולא יהיה במצב עקה כגון יובש, עודפי מים, קרה, פגיעה מקוטלי עשבים, נזקי נמטודות ופגעים אחרים. עקת יובש לפני או אחרי הריסוס עלולה לגרום לפגיעה בגידול.