דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

כותוגן Cottogan

תרכיז רחיף
קוטל עשבים בררני להדברת עשבים חד-שנתיים בכותנה.
מכיל: 500 גרם בליטר FLUOMETURON

כותוגן

מידע כללי

כותוגן מתאים לשימוש להכנת שטחי כותנה וטיפול קדם הצצה, בזריעה ביבש וברטוב. התכשיר מדביר עשבים חד-שנתיים כגון: מצליבים, כף-אווז, לשישית, מיני ירבוז (אמרנטוס), סולנום שעיר, רגלת הגינה, בר גביע, ירוקת החמור, קוטב, לכיד, דגניים שונים ועוד.

כותוגן מופעל ע״י גשם או המטרה לאחר הריסוס. למניעת נזק לגידול עוקב השטח חייב לקבל לפחות 50-40 מ"מ המטרה (או גשם).

מידע כללי

הערות לטיפול

הימנע מרחף של התרסיס לגידולים שכנים.

הכנת הקרקע

רצוי שהשטח יהיה מוכן ללא רגבים ומוכן כמו לקראת זריעה.